CBS System

Retail Connect (CBS ERP)

O čemu se radi

Naše wall-to-wall rešenje za maloprodaju i veleprodaju (Retail Connect) odnosi se na ključne izazove u trgovini kao što je optimizacija cena: upravljanje asortimanom na svim nivoima, upravljanje promotivnim aktivnostima, lojalnost kupaca, upravljanje bruto i neto marginama, automatizacija upravljanja zalihama i mnogo toga drugog.

 

Retail connect takođe sadrži kompletan ERP set modula – finansijski, kontrolni, platni, AP & AR kao i e-komerc module i B2B portale.

 

Šta čini Retail Connect jedinstvenim – brzu i izbalansiranu implementaciju baziranu na prethodno pripremljenim poslovnim obrascima, zaradu odmah nakon implementacije (uobičajen period povraćaja investicije je kraći od godinu dana ) i ono najvažnije – Retail Connect su napravili trgovci za trgovce. Kompletan poslovni sadržaj je projektovan od strane vodećiheksperata za maloprodaju i veleprodaju i biznis lidera.

Naša priča
RetailConnect je jedini kompeltan maloprodajni i ERP sistem koje je istinski fokusiran na potrebe trgovaca. Svi najbitniji aspekti poslovanja obuhvaćeni su ovim rešenjem, omogućujući da naše poslovanje raste više od 20% godišnje počev od onog momenta kada smo počeli da koristimo CBS RetailConnect
Dragoljub Bjeloglav
CEO BB Trade
BB Trade AD
(130 supermarkets chain, Serbia)
analitika-uai-516x578

Retail Connect – Ključne prednosti

Operational excellence through centralized management of:

 • Processes (top level, regional, local)
 • Master Data (goods, retail stores, prices, assortments)
 • Staff decrease: Automation of processes
 • Stock value optimization – automated stock management
 • Real-time insight into all KPIs across processes and value chain
 • Connection to partners via e-commerce and B2B portals
 • Strong control across the board
 • Integrated analytics on operational and executive management levels

Poslovni sadržaj

Centralizovano upravljanje svim operacijama i transakcijamau maloprodajnim objektima.
Centralizovana optimizacija cenovnika (marže), promocija i zaliha.
U realnom vremenu – kompletan uvid i napredna analitika.
Automatizacija procesa sa odobrenom procedurom i mogućnost detaljnog praćenja.
Integracija čitavog lanca vrednosti i organizacija.

Tehnologija

 • Follows latest technological trends (web based, service oriented, in-memory)
 • Based on positive experiences with market leading solutions (SAP, Microsoft)
 • Easy enhancements, integration resulting in short term implementation
 • Platform independent (no additional licenses)
 • Security and user management with advanced profiling and workflow
 • Integration of whole value chain and organization
Upravljanje robom i asortimanom
 • Easier management of assortments through PS clustering – with granular adjustments
 • Seasonal (temporary) assortments and supplier assortments
 • Inclusion of regional and local staff in active role
 • Availability on all levels
 • Immediate insight into results of assortment changes
Mreža maloprodajnih objekata
 • Dostupnost podacima i transakcijama na svim nivoima
 • Lako otvaranje novih maloprodajnih objekata po principu “ready to run”
 • Kontrola operacija krozobaveštenja i izveštaje
 • Brže izvršavanje na operativnom nivou
Price list
 • Centralized standard prices through price levels applicable to local conditions
 • Specialized pricing campaigns – suppliers, calendar, time, regional, local
 • Real time adjustments and automated application to PS
 • Control on price application and impacts

Promotions

 • Define vast range of promotions (combo, happy hour, customer selection…)
 • Business user focus: No IT involvement
 • Performance tracking of promotions effects

Loyalty

 • Company cards – credit and pre-paid
 • Loyalty programs – points and vouchers
 • Commercial customers and employee cards

Napredno i autoatizovano upravljanje zalihama

 • Dva moda: Centralni (HQ) i lokalni (PS)
 • Automatizovano generisanje narudžbina sa fleksibilnim procesom rada (skupi i jevtini lager)
 • Parametarizacija kroz unos glavnih podataka (direktno od strane biznis korisnika
  • Prevencija praznih zaliha
  • Optimizacija vrednosti zaliha

Praćenje i upravljanje inventarom

 • Praćenje isporuka dobavljača sa „follow-up“ procesiranje
 • Gastro – roba, materijal i sastavnice
 • Čvrsta kontrola škarta, delova i margine grešaka
 • Jednostavno upravljanje parcijalnim i kompletnim inventarom
Brz i pouzdan uvid u sve poslovne procese i ključne indikatore na bilo kom nivou
 • Sales trend tracking with deep dive on individual transactions
 • Nadzor lanca snabdevanja i zaliha
 • Zarada (marža), Škart, Dinamika (ciklusi)
 • Category insights – KPI drill down through hierarchical categorization
Brzo sa svih strana za svakoga
 • Very fast and flexible in-memory web based analytical solution
 • Everyone can create everything – easy to use UI enables creation of vast combination of analysis
 • Easy report and analysis definition
 • Share stored analysis
 • Define your own KPI tracking dashboards
 • Management and Operational level
 • Graphical and Data driven drill-down
 • For business users – No need for IT help
Tražite demo